Klientas

UAB „Stiprus vanduo“

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos
Bankroto pradžia 2015 m. sausio 12 d.
Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo Vygandas Urbanas
Mob. +370 699 98943
Email: urbanas@administratorius.lt