Klientas

UAB „Atesta“

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos
Bankroto pradžia 2015 m. sausio 22 d.
Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo Vygandas Urbanas
Mob. +370 699 98943
Email: urbanas@administratorius.lt